كرتله از صنایع دستی استان ایلام

نان قوت لایموت بركت سفره و ذات اصلی خوراك مردم جهان است

اما در بین مردم استان ایلام به برترین نعمت خدا معروف است.

قدیم‌تر در ایلام برای نگهداری نان، ظرف‌های محلی و بسیار ظریفی درست می‌كردند كه امروزه این وسایل سنتی بخشی از صنایع دستی استان به شمار می‌آیند.

en6435

ادامه مطلب